CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ HAANH

ĐT: 0220.360.7777 - Hotline: 0888.388.777

Email: cskh@khacdauhaanh.vn

Trụ sở chính: Làng Nghề Khắc Dấu Liễu Tràng - Tân Hưng - TP. Hải Dương

Cơ sở 1: Số 150 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương (0844.688.777)

Cơ sở 2: Số 54 Quang Trung - TP. Hải Dương (0943.542.777)

Cơ sở 3: Số 630 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên (0812.011.777)

LIÊN HỆ


ĐT: 0220.360.7777 - Hotline: 0888.388.777

Email: cskh@khacdauhaanh.vn

Trụ sở chính: Làng Nghề Khắc Dấu Liễu Tràng - Tân Hưng - TP. Hải Dương

Cơ sở 1: Số 150 Nguyễn Lương Bằng - TP. Hải Dương (0844.688.777)

Cơ sở 2: Số 54 Quang Trung - TP. Hải Dương (0943.542.777)

Cơ sở 3: Số 630 Nguyễn Văn Linh - TP.Hưng Yên (0812.011.777)


© All rights reserved